Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland öppnar informationsnummer om vaccinationsläget

Från och med den 4 februari finns det ett telefonnummer, 0498-26 98 00, att ringa för att få den senaste informationen om bokningsläget kring vaccinationen mot covid-19.

Ringer du informationsnumret möts du av ett telesvar som informerar om bokningsläget och tillgången på vaccin. Meddelandet anger om det är möjligt att boka tid för vaccination på vårdcentral och vilken grupp som i så fall är aktuell för vaccination.

– Alla ska kunna känna sig trygga i att de inte missar möjligheten till vaccination, alla som vill kommer att bli vaccinerade. Det kan dock vara svårt för vissa grupper i samhället att hålla sig uppdaterade via exempelvis hemsidor, så telefonnumret är ett komplement till den information som hela tiden finns på gotland.se, säger Amanda Andersson, kommunikationsansvarig för vaccinationsfrågor på Region Gotland.

Information om bokningsläget går också ut via annonser i media och myndighetsmeddelande i P4 Radio Gotland.

Just nu är det inte möjligt att boka tid för vaccination.

– Vaccinationstakten beror på tillgången till vaccin och med osäkra leveranser kan läget förändras snabbt, säger Amanda Andersson.

Målet är att alla som vill ska ha möjlighet att boka tid för vaccination senast 30 juni 2021.