Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digitalisering

Digitaliseringen är en del av vår dagliga verksamhet och genomsyrar undervisningen både i skolan och på fritids på ett naturligt sätt. 

Alla elever har en -till- en ipads som aktiva verktyg i sitt lärande och datorer finns att tillgå till såväl elever i behov av det som till klassrumsundervisning. Vi har licenser till digitala läromedel såsom t.ex. Favoritmatematik, ILT/ Polylino skola, Bingel och Skolplus.
Vi har en förstelärare på skolan i digitalisering/programmering och har en väl utarbetad digitaliseringsplan som vi arbetar efter.