Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uteklassrum

Här har eleverna möjlighet att uppleva, upptäcka och undersöka. När vi arbetar praktiskt ute, odlar och skapar förutsättningar för biologisk mångfald, utvecklar eleverna en förståelse för vår omgivande miljö och ett medvetet förhållningssätt. När vi gör efterforskningar och experiment utomhus kan vi också tillgodose elevernas rörelsebehov.

Uteklassrummet är tillgängligt för alla typer av undervisning. Varför inte klä på sig termobyxor, jacka, mössa och vantar för att ha en lässtund ute i snön? Det skapar garanterat en naturupplevelse hos våra elever.

Även under fritidstid fyller uteklassrummet en given funktion. När det finns en funktionell plats blir det naturligt att vistas utomhus året om.