Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (2 februari)

Publicerad 2021-02-02 14:34
Dagens rapport visar att det inte är några nya fall av covid-19 sedan gårdagens rapport. Därmed kvarstår att det är totalt 2615 fall av covid-19 på Gotland

På Visby lasarett vårdas 7 patienter med covid-19 i smittsam fas varav 1 på IVA. Ytterligare 1 patienter vårdas på eftervård på grund av covid-19.

Så fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland

Den här veckan (vecka 5) planeras för cirka 1300 vaccinationer.

  • Vaccination av personal inom särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård fortsätter denna vecka.
  • Alla på särskilda boenden, cirka 200 personer, kommer efter den här veckan ha fått båda vaccindos 1 och vaccindos 2.
  • Vaccination av personer med hemsjukvård, hemtjänst eller personer 80 år och äldre, som redan är inbokade, får sin vaccination på vårdcentral.

Det finns för närvarande ingen möjlighet att boka tid för vaccination. När det finns tillgång till mer vaccin kommer bokningsbara tider att bli tillgängliga.


Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset