Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (1 februari)

Publicerad 2021-02-01 14:36
Dagens rapport visar att vi har totalt 2615 fall av covid-19 på Gotland, det vill säga 10 nya fall sedan i fredags.

På Visby lasarett vårdas 6 patienter med covid-19 i smittsam fas, varav en på IVA. Ytterligare 3 patienter vårdas på eftervård på grund av covid-19.

 

Aktuell lägesrapport om vaccinationen

Totalt under vecka 4 genomfördes 2084 vaccinationer. Majoriteten genomfördes på vårdcentral för personer med hemtjänst, hemsjukvård och personer 80 år och äldre.

Sedan starten har 4422 vaccinationer genomförts, varan cirka 500 är dos 2. Det totalt antalet vaccinationer är fler än tidigare beräknat, vilket beror till viss del att det gått att få ut sex doser jämfört med beräknat fem doser.  

Den här veckan (vecka 5) får den personal som fick sin första dos i början av januari, sin dos 2.

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

 

Även om det just nu är nedåtgående trend av smitta på Gotland är det inte över. Det är nu mycket viktigt att alla fortsätter att hjälps åt så att vi tillsammans kan bromsa smittan.

Du har personligt ansvar att:         

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • Undvik större sociala sammanhang
  • Tvätta händerna ofta
  • Arbeta hemma om du kan

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset