Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccin från Astra Zeneca godkänt

I fredags godkände EUs läkemedelsmyndighet, EMA, vaccinet från Astra Zeneca för användning på personer över 18 år.

Vaccinets skyddseffekt för personer över 65 år har diskuterats, eftersom det saknas data för effekten i den åldersgruppen.

– Alla vaccin vi får tillgång till är säkra och effektiva vaccin. Att åldersgruppen 65 år och äldre inte var representerade i studien i den utsträckningen att det går att dra några slutsatser utifrån det, betyder inte att vaccinet på något sätt skulle vara skadligt eller verkningslöst för gruppen. Det betyder att det inte finns tillräcklig data att styrka det. Nu är det upp till Folkhälsomyndigheten att tydliggöra hur vi använder våra vaccin för att få bäst effekt, säger smittskyddsläkaren Maria Amér.

Leveransplanen för Astra Zenecas vaccin är ännu inte klar. Det betyder att det ännu inte är klart hur många doser som kommer att levereras till Gotland och när vaccinationen med Astra Zenecas vaccin kan påbörjas. Det har sedan tidigare blivit klart att Sverige kommer att få färre doser än enligt tidigare planering.

–  Vi har sedan vaccinationen startade hanterat osäkra leveransplaner och vi är beredda att snabbt planera och prioritera om. Vi avvaktar därför besked kring leveranserna och sen planerar vi utifrån det, säger vaccinsamordnare Christine Senter.