Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med yngre och äldre barn

Första linjen-mottagningen lyfts som gott exempel nationellt

Publicerad 2021-01-29 11:09
"Vi har fler fina samarbeten och vill fortsätta utveckla detta", säger Marica Gardell socialdirektör.
När utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård belyser hur personer med psykisk ohälsa kan få sina behov tillgodosedda i primärvården visas Gotland upp som ett gott exempel.
 
Det är första-linjemottagningen för barn och ungas psykiska hälsa som lyfts som ett gott exempel av regeringens utredare Anna Nergårdh. Utredningen skriver i sitt betänkande att mottagningen visar hur en verksamhet kan byggas i samverkan för att ge ett sammanhållet stöd som mer ser till individens behov än hur verksamheten är organiserad.
 
Första-linjemottagningen vänder sig till barn och unga i åldrarna 6-17 år med lindrigare psykisk ohälsa och är ett samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen som startade 2019.
 
– Roligt att vi omnämns som ett gott exempel! Personcentrerat stöd och fördjupad samverkan är centralt i vårt arbete att skapa en god och nära vård, säger Marie Loob hälso- och sjukvårdsdirektör.
 
– Vi ser verkligen att ökad samverkan, med utgångspunkt i dem vi finns till för, leder till ökad nytta. Vi har fler fina samarbeten och vill fortsätta utveckla detta, säger Marica Gardell socialdirektör.