Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (28 januari)

Publicerad 2021-01-28 14:43

Till och med 27 januari har vi 2600 fall av covid-19 på Gotland, det vill säga sex nya fall sedan förra rapporteringen.
Tyvärr ytterligare ett dödsfall, det vill säga totalt 42 avlidna personer på Gotland relaterat till covid-19.

På Visby lasarett vårdas sex patienter med coivd-19 i smittsam fas, ingen i nuläget på IVA.
Tre patienter vårdas på grund av behov av eftervård.


Så fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland
• Den som är född 1941 eller tidigare kan från och med 22 januari boka tid på vårdcentral för vaccination. Detta innebär att en del av vaccinationen i Fas 2 är inledd.

• Vaccinering av personer med hemtjänst eller hemsjukvård och deras samboende samt personer på särskilda boenden fortgår.

• Personer med hemtjänst eller med hemsjukvård som vill och ännu inte har bokat tid för vaccination ombeds att göra det så snart som möjligt.