Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Elina Linnala, Malin Svensson, Kurt Löfgren och Markus Pedersen i DiSa:s delprojekt Fastighetsgränser

Fastighetsgränserna färdigmätta!

En viktig milstolpe är nådd i DiSa-projektet när alla fastighetsgränser nu har kontrollerats.

Senaste månaden har DiSa:s mätningsingenjörer arbetat med att mäta och kontrollera fastighetsgränser i Visby innerstad. Visby var sist ut av de gotländska socknarna att kontrolleras och idag blev mätningarna klara. Därmed har vi nu kontrollerat alla fastighetsgränser inom detaljplan på Gotland för att förbättra kvaliteten.

Sedan mätningarna startade 2018 har fastighetsgränserna förbättrats för fastigheter i över 700 detaljplaner över hela ön och närmare 30 000 gränspunkter har kontrollerats. Arbetet är en del i Region Gotlands digitaliseringsprojekt DiSa, Digital Samhällsbyggnad.

- Det känns jättebra att vara klara. Alla som arbetat i delprojektet har gjort ett strålande jobb, säger Markus Pedersen, delprojektledare för fastighetsgränser i DiSa.

- Nu vet vi att våra fastighetsgränser på kartan stämmer med verkligheten vilket gör våra kartor och underlag bättre, fortsätter Markus.

Även om mätningarna är klara återstår en del arbete innan projektet avslutas till sommaren. De sista mätningarna ska lämnas över till Lantmäteriet för uppdatering av den så kallade registerkartan. Några områden ska också kontrolleras lite extra och då passar mätningsingenjörerna även på att mäta fastighetsgränserna i de ännu ej antagna detaljplanerna.

- Vi vill passa på att tacka alla vänliga fastighetsägare vi stött på under vårt arbete. De har varit till stor hjälp i jakten på gränsmarkeringar, säger Elina Linnala, mätningsingenjör.

Mätningsingenjör Elina Linnala på uppdrag

Arbetet med att kvalitetssäkra fastighetsgränserna leder till mer korrekta underlag och snabbare handläggning i till exempel bygglovsärenden. Det underlättar också för dig som fastighetsägare, till exempel när du ska bygga nytt och vill veta exakt var fastighetsgränsen går.

Projektet DiSa genomförs med finansiering från EU:s regionala utvecklingsfond.

Mer information på DiSa:s egna webbsidor