Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2021-01-27 15:28
Under mötet behandlandes bland annat frågor om framtida förbindelse till Fårö, lokal utvecklingsstrategi för Leader och allmän avgiftsbefrielse för rekommenderad screeningverksamhet.

Här nedan kan du läsa en sammanfattning av dagens möte. I länkarna hittar du även två yttranden som behandlades under mötet.