Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (27 januari)

Publicerad 2021-01-27 14:32
Till och med 26 januari har vi 2594 fall av covid-19 på Gotland, det vill säga nio nya fall.
På sjukhuset vårdas sex patienter med covid-19 i smittsam fas, samtliga på vanlig vårdavdelning. Ytterligare fyra patienter vårdas på eftervård på grund av covid-19.

Så fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland

• Den som är född 1941 eller tidigare kan från och med 22 januari boka tid på vårdcentral för vaccination. Detta innebär att en del av vaccinationen i Fas 2 är inledd.

• Vaccinering av personer med hemtjänst eller hemsjukvård och deras samboende samt personer på särskilda boenden fortgår.

• Personer med hemtjänst eller med hemsjukvård som vill och ännu inte har bokat tid för vaccination ombeds att göra det så snart som möjligt.