Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ica Maxi Arena blir tillfällig vaccinationsmottagning i Visby

För att kunna öka vaccinationstakten när större volymer vaccin finns tillgängligt, förbereds tillfälliga vaccinationsmottagningar runtom på Gotland, bland annat Ica Maxi Arena i Visby.

Arbetet med att förbereda lokalen med bland annat vaccinationsbås och beredningsrum pågår och arenan beräknas stå redo under vecka 6.

– Det är ännu inte aktuellt att skala upp antalet vaccinationstillfällen så pass att vi kommer att behöva nyttja lokalen direkt, men när väl de större volymerna vaccin kommer är vi förberedda, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Samtidigt ser Region Gotland över fler lokaler runtom på Gotland för att det ska finnas tillfälliga vaccinationsmottagningar tillgängliga också utanför Visby.

– Det är viktigt att vi säkerställer att den som vill vaccinera sig har möjlighet till det utan att behöva ta sig till Visby, säger Ulrica Widange, lokalansvarig för vaccinationsfrågor på Region Gotland.

När det finns beslut om var de övriga vaccinationsmottagningarna kommer att placeras informeras detta via gotland.se/covidvaccin