Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny entreprenör börjar hämta våra sopor på måndag

Publicerad 2021-01-27 12:55
Urbaser AB kommer på Region Gotlands uppdrag från och med måndag 1 februari börja hämta mat- och restavfall, grovavfall och latrin runt om på Gotland.
Urbasers uppbyggnad på ön har gått planenligt. Företaget har erbjudit berörd personal hos den befintliga entreprenören att börja jobba hos dem.

- Sophämtningskunderna ska inte märka någon skillnad. Det blir samma hämtningsrutter och intervaller. Urbaser har köpt in helt nya sopbilar som drivs med biogas samt startat en egen kundtjänst här på Gotland, berättar enhetschef Tobias Vestergren på regionens teknikförvaltning. 

Företaget har nyetablerat sig på Gotland och har ett bra samarbete med nuvarande entreprenören Gotlands Åkericentral AB. Målet för såväl Urbaser och Region Gotland är att göra avfall till en resurs. 

Företaget har också upprättat en egen kundtjänst på ön för dagliga driftsfrågor och nyanställt lokal personal till detta. Syftet är att abonnenterna ska få ännu snabbare svar vid frågor. Myndighetsutövning och ekonomi ska ligga kvar på Region Gotlands teknikförvaltning. Det blir ingen förändring för kunderna då det gäller kontaktuppgifter, mejladress eller telefonnummer.

Femårsavtal

Avtalsperioden är 2021-02-01 till och med 2026-01-31 (fem år) utan möjlighet till förlängning. Nämnas kan att Urbaser är ett privat företag inom insamling och transport av källsorterat hushållsavfall från kommuner och kommunala bolag. Företaget har över 500 medarbetare och cirka 300 fordon i daglig drift som når ut till cirka 1,5 miljoner invånare i omkring 25 kommuner i Sverige. Urbaser AB ägs av Urbaser Nordic A/S, som sammanlänkar bolag från de fyra nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland.