Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotländska författare kommer hem till dig!

Publicerad 2021-01-27 10:39
Biblioteken på Gotland visar nu filmande samtal med aktuella gotländska författare och filmer med författare som läser högt ur sina böcker. Satsningen kallas ”Litteraturen på Gotland – digitala möten” och görs med extra regionala medel för att främja folkhälsa och motverka isolering i pandemitider.

Det finns just nu nio filmer att titta på. Sex av dem är högläsningsfilmer och tre av dem är författarsamtal.

- Det här är ett sätt för oss att nå ut nu när vi inte kan ha några fysiska evenemang på biblioteken. Vi hoppas att kunna göra fler digitala inspelningar så småningom, även om vi längtar efter fysiska möten igen. Det finns så många skrivande och kunniga personer på ön som vi vill lyfta fram, säger Maja Markhouss på Almedalsbiblioteket.

Filmerna finns nu på Region Gotlands Youtube-kanal, i sociala medier och på bibliotekens webbsidor med mera.

Satsningen är ett samarbete mellan biblioteken på Gotland, Länsbiblioteket, äldreomsorgen, hälsofrämjande enheten, ABF Gotland och Vuxenskolan Gotland. Filmerna sprids även inom regionens äldreomsorg och genom studieförbundens seniorverksamhet.