Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (26 januari)

Publicerad 2021-01-26 14:25
Inget nytt fall av covid-19 på Gotland sedan i går. Det vill säga fortsatt 2585 fall.

På Visby lasarett vårdas nu sex patienter med coivd-19 i smittsam fas samt fyra patienter i behov av eftervård. Ingen covid-patient på IVA.

Så fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland
• Den som är född 1941 eller tidigare kan från och med 22 januari boka tid på vårdcentral för vaccination. Detta innebär att en del av vaccinationen i Fas 2 är inledd.

• Vaccinering av personer med hemtjänst eller hemsjukvård och deras samboende samt personer på särskilda boenden fortgår.

• Personer med hemtjänst eller med hemsjukvård som vill och ännu inte har bokat tid för vaccination ombeds att göra det så snart som möjligt.