Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Volontärer från frivilligorganisationer extra resurs vid vaccination mot covid-19

Från och med 1 februari kan värdar från Röda Korset, de frivilliga försvarsorganisationerna, Svenska kyrkan och idrottsrörelsen hjälpa till på de olika vaccinationsplatserna på Gotland. Syftet är att säkerställa att de resurser som ska utföra vaccinationerna kan fokusera på det medicinska arbetet.

Region Gotland och Röda Korset har ingått ett samarbetsavtal, där Röda Korset blir huvudman för att samordna bemanningen av vaccinationsvärdar från flera civila aktörer. Värdarna ska underlätta för den som vill vaccinera sig bland annat genom att svara på frågor samt tillhandahålla och hjälpa till att fylla i blanketter. Värdarna ska också hålla uppsikt och se till att det inte uppstår trängsel i samband med vaccinationen.

– Det är viktigt att den medicinska personalen får fokusera på att vaccinera. Samtidigt är värdskapet centralt för att skapa en trygghet på plats och här kommer vaccinationsvärdarna fylla en viktig funktion, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob.

Uppdraget innebär att volontärer från olika frivilligorganisationer kommer att finnas på plats på vårdcentraler och framtida vaccinationsmottagningar.

– Tillsammans samordnar vi nu frivilligkrafterna genom att rekrytera vaccinationsvärdar från våra organisationer och från allmänheten. Det är viktigt att alla vi som kan, hjälps åt i kampen mot pandemin, säger Anna Klintbom, verksamhetschef Röda Korset Gotland.

Vill du bli vaccinationsvärd? Anmäl gärna ditt intresse på vaccinationsvard@rkgotland.se