Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (25 januari)

Publicerad 2021-01-25 14:50
Till och med i går den 24 januari har vi 2585 fall av covid-19 på Gotland, det vill säga vecka 3 stannade på totalt 57 fall.
Det innebär 21 nya fall sedan i fredags den 22 januari.

På Visby lasarett vårdas just nu sex patienter med covid-19 i smittsam fas samt ytterligare 6 patienter på grund av behov av eftervård till covid-19. Ingen patient är i nuläget i behov av IVA-vård.

Så fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland

• Den som är född 1941 eller tidigare kan från och med 22 januari boka tid på vårdcentral för vaccination. Detta innebär att en del av vaccinationen i Fas 2 är inledd.
• Vaccinering av personer med hemtjänst eller hemsjukvård och deras samboende samt personer på särskilda boenden fortgår.
• Personer med hemtjänst eller med hemsjukvård som vill och ännu inte har bokat tid för vaccination ombeds att göra det så snart som möjligt

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset