Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Två av regionens sommarvikarier.

Socialförvaltningen rekryterar stort till sommaren: Söker över 400 vikarier

Publicerad 2021-01-25 13:48
Nu är det dags att söka sommarjobb inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Men det finns möjlighet till både utbildning och jobb tidigare än så.
Socialförvaltningen har nu satt igång sin kampanj för att anställa sommarvikarier. I år behövs drygt 400 vikarier till hemtjänst, särskilda boenden, hemsjukvård och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
 
– Våra medarbetare har dragit ett extra tungt lass under pandemin och behöver få sin välbehövliga semester för återhämtning. Så rekryteringen av vikarier är extra viktig i år, säger HR-chef Roger Nilsson.

Nya satsningar för att göra vikarier trygga

Region Gotland gör samtidigt satsningar på utbildning för att de som väljer att vikariera ska känna sig trygga. 
 
– Vi kommer att erbjuda våra vikarier en tvådagarsutbildning utöver den introduktion i verksamheten som de alltid får. I utbildningen får de kunskap om socialtjänstens uppdrag, hur det är att arbeta med äldre personer eller personer med funktionsnedsättning och hur vi arbetar med basala hygienrutiner och covid-19, säger Roger Nilsson.
 

Längre utbildning för arbetssökande

Parallellt med sommarrekryteringen erbjuds också personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen en tiodagarsutbildning för att sedan direkt kunna arbeta som vikarier inom äldreomsorgen. Där får deltagarna utöver ovan nämnda även utbildning i bland annat demensvård och palliativ vård. Den som är intresserad av denna utbildning kan kontakta Arbetsförmedlingen.