Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Det finns ännu ingen möjlighet för allmänheten att boka sig för vaccinering

Det är många som vänder sig till vården med frågor om hur man går tillväga för att boka in sig för vaccinering. Det går inte ännu inte för allmänheten.

– Det finns ännu ingen möjlighet att boka sig för vaccinering och det går tyvärr inte snabbare om man ringer en vårdcentral.

Jag vill däremot be alla att avstå från att ringa eftersom vårdcentralerna behöver ägna sig åt de patienter som behöver vård nu. Så snart bokningen är igång så kommer vi att informera alla om vad som gäller, säger Christine Senter.