Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Muterat virus – testa dig om du rest i riskländerna

Publicerad 2021-01-23 13:01
Om man har rest i Storbritannien, Sydafrika, Brasilien eller Norge så uppmanar nu Folkhälsomyndigheten alla inresande till Sverige att:
• stanna hemma i minst sju dagar
• undvika kontakt med andra så långt det går
• testa sig snarast efter ankomst med uppföljande test fem dagar efter ankomst.

Detta för att man upptäckt muterat SARS-CoV-2 i dessa länder.
De två nya varianterna kan vara mer smittsamma, men ingenting tyder på att de skulle ge svårare sjukdom. Analyser av deras egenskaper pågår fortfarande.
Med anledning av rapporterna om de nya varianterna har analyserna i Sverige utökats och intensifierats. Arbetet har skett i nära samarbete med regionernas smittskyddsenheter och kliniska mikrobiologiska laboratorier.
Analyserna har särskilt riktats mot prover från personer som testats positivt efter att ha vistats i de aktuella riskländerna, både nyligen och bakåt i tiden. Detta för att kunna följa och upptäcka mutationer.

Mer information