Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (22 januari)

Publicerad 2021-01-22 14:51
Dagens rapport visar att 12 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats sedan igår. Ännu ett dödsfall relaterat till covid-19 har inträffat. Det innebär att totalt 2564 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.
På Visby lasarett vårdas för närvarande 5 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, ingen är i behov av intensivvård. Ytterligare 4 patienter vårdas på lasarettet på grund av behov av eftervård efter genomgången coronavirusinfektion. Totalt 41 personer har avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet våren 2020. 
 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Just nu finns smitta i några verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det gäller både enstaka LSS-boenden och enstaka dagliga verksamheter.
 
- Det är ingen stor spridning men vi har i samarbete med smittskydd vidtagit en rad åtgärder och också tillfälligt stängt de berörda dagliga verksamheterna, säger avdelningschef Anna-Lena Pettersson.
 
Så fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland
  • Den som är född 1941 eller tidigare kan från och med 22 januari boka tid på vårdcentral för vaccination. Detta innebär att en del av vaccinationen i Fas 2 är inledd.
  • Vaccinering av personer med hemtjänst eller hemsjukvård och deras samboende samt personer på särskilda boenden fortgår.
  • Personer med hemtjänst eller med hemsjukvård som vill och ännu inte har bokat tid för vaccination ombeds att göra det så snart som möjligt