Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjukresor och resor till vaccinering prioriteras före färdtjänst

Publicerad 2021-01-22 13:00
Region Gotland har beslutat att alla personer med hemtjänst eller LSS-insatser ska få kostnadsfri sjukresa i samband med att de ska vaccineras mot covid-19. Sjukresor och resor till vaccinering behöver prioriteras vilket i sin tur innebär att färdtjänstresorna kan bli drabbade med längre väntetid än normalt.

Vi gör självklart vårt yttersta att detta inte skall drabba den som behöver använda färdtjänst, men vill samtidigt uppmärksamma er om att längre väntetider kan inträffa under en period.

Med full respekt för rådande läge med pandemi och att vi måste begränsa smittspridningen med alla medel vi kan, ber vi om er förståelse för detta och de besvär eller störningar det kan föra med sig.