Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland öppnar upp för vaccination i fas 2

Publicerad 2021-01-21 14:44
Under nästa vecka kommer vi att påbörja vaccination mot covid-19 av personer som är 80 år eller äldre, det vill säga födda 1941 eller tidigare.

Det innebär att en liten del av vaccinationens fas 2 inleds tidigare än beräknat. Vaccinationerna kommer att ske på vårdcentral och telefonbokningen öppnar fredag 22 januari.

– Det är väldigt positivt att vi redan nu kan börja vaccinera personer som är 80 år eller äldre. Vi har fortfarande inga större mängder vaccin, så vi börjar i liten skala. Det innebär att inte alla som är 80 år eller äldre kommer att kunna vaccineras under nästa vecka, men så fort vi får större volymer vaccin levererat kommer vi att öppna upp fler bokningsbara tider, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Parallellt fortsätter vaccinationen av personer som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende.

– Vi har sett en hög vaccinationsvilja bland de personer som har hemtjänst och hemsjukvård och deras samboende. Det är glädjande. Men vi är angelägna om att de i den här gruppen som ännu inte bokat tid för vaccinering gör det så fort som möjligt eftersom de är prioriterade i fas 1, säger Christine Senter.

När vaccinationens fas 2 fortsätter i de övriga prioriterade grupperna kommer ytterligare information om detta.

Så här bokar du som är 80 år eller äldre tid för vaccination mot covid-19. Detta gäller även för dig med hemtjänst eller hemsjukvård:

Du som vill boka tid för vaccination ringer den vårdcentral där du är listad. Om du inte är listad vid någon vårdcentral ringer du den vårdcentral som passar dig.

Det här innebär vaccinationens första faser:

Fas 1 innefattar äldre som bor på särskilda boenden, äldre personer som har hemtjänst eller hemsjukvård, personal i dessa verksamheter samt vuxna personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård.

Fas 2 (beräknades att starta vecka 6) innefattar:

  • övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först. Delar av detta inleds vecka 4, genom att personer som är födda 1941 eller tidigare ges möjlighet att boka tid för vaccination.
  • vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Här kan du läsa mer om Region Gotlands vaccinationsplan.