Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dags för dos två

Dags för dos två på sex särskilda boenden och vaccination för brukare med hemtjänst och hemsjukvård

Denna vecka (3) fortsätter vi med vaccination i Slite av personal i fas 1 samt dos 2 på 6 olika särskilda boenden.

Det är också start för vaccination av brukare med hemtjänst och hemsjukvård inklusive vuxna personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård.

Vaccinationen sker på vårdcentralerna från och med idag.