Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad tycker du ska bli Årets happening? Lämna förslag - vinn pris!

Publicerad 2021-01-21 13:00
Årets happening i parker och allmänna platser på Gotland brukar vara något mycket populärt och uppskattat.
- I år tar vi ett nytt grepp. Vi utlyser nu först en tävling och hoppas få in mängder av förslag från påhittiga människor, säger Region Gotlands stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson som tidigare år initierat förslagen.

Endast ett av de inkomna förslagen kommer att genomföras, men kanske andra förslag och idéer kan genomföras senare eller på annat sätt.

Här är några kriterier för det som du tänker förslå:

  • Det behöver vara enkla, lättgenomförda förslag och det ska vara ”lågbudgetförslag”.
  • Förslagen måste kunna genomföras på olika platser runt om på Gotland, alltså inte knutna till en och samma plats.
  • Tänk gärna kreativt, låt inspirationen flöda. Kanske du sett något bra på annat håll i Sverige eller världen?

Det vinnande förslaget utses av en jury bestånden av stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson, Visby Centrums verksamhetsledare Magnus Olsson och enhetschefen på regionens gata- och parkavdelning Christian Strängborn.
- Det vinnande förslaget ska vi alltså genomföra i vår och belönas med ett presentkort om 1000 kronor hos Visby Centrum, berättar Pernilla Johansson.

Senast fredagen den 26 februari behöver vi ditt förslag!

Tidigare år

Årets happening handlar om att pryda Gotland med någonting. Skapa engagemang och locka ut folk i natur och kultur. Tidigare år har det funnits talande papperskorgar, hängmattor, kuddmys-platser, kram- och pusskyltar, blomstrande skottkärror, hopphagar, skojiga fågelholkar med mera. Flera av dessa ska även i år sättas ut.