Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alkoholförbudet efter klockan 20.00 förlängs ytterligare

Publicerad 2021-01-21 10:50
Förbudet mot att servera alkohol efter klockan 20.00 förlängs till och med den 7 februari.

Från och med 24 december 2020 har det varit förbjudet att servera alkohol efter klockan 20.00. Tidigare gällde beslutet fram till och med 24 januari, men har nu alltså förlängts ytterligare.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för serveringsställen under pandemin.