Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (20 januari)

Publicerad 2021-01-20 14:51
Dagens rapport visar att 13 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats sedan igår, och ytterligare ett dödsfall relaterat till covid-19 har registrerats. Det innebär att totalt 2 542 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.
På Visby lasarett vårdas för närvarande 5 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, ingen är i behov av intensivvård. Ytterligare 5 patienter vårdas på lasarettet på grund av behov av eftervård efter genomgången coronavirusinfektion. Totalt 39 personer har avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet våren 2020. 
 
Så fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland
  • Öns särskilda boenden har börjat ge andra dosen vaccin.
  • Vaccineringen av personer med hemtjänst och deras samboende har påbörjats.
  • Patienter med hemsjukvård och deras samboende kan nu boka tid för vaccinering. Vaccinationen sker på vårdcentralerna.