Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (19 januari)

Publicerad 2021-01-19 14:44
Dagens rapport visar att 1 nytt fall av coronavirusinfektion har registrerats sedan igår. Det innebär att totalt 2 529 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. Nu fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 4 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, ingen är i behov av intensivvård. Ytterligare 5 patienter vårdas på lasarettet på grund av behov av eftervård efter genomgången coronavirusinfektion. Totalt 38 personer har avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet våren 2020. 

Så fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland

- Öns särskilda boenden är inne på och har börjat ge andra dosen vaccin nu. Även vaccineringen av personer med hemtjänst och deras samboende har kommit igång och i stort sett alla de 700 tider som öppnades för bokning för den här gruppen har bokats, vilket är mycket glädjande, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Patienter med hemsjukvård och deras samboende kan även de boka tid för vaccinering nu. Vaccinationen sker på vårdcentralerna.

Läget inom äldreomsorgen

- Vi har nu ett mycket bättre läge på äldreboendena. Vi har för närvarande ingen smitta på något boende. Nu är det viktigt att inte sänka garden och att vi fortsätter jobba på samma sätt med skyddsutrustning och hygienrutiner. Medarbetarna har gjort ett fantastiskt bra jobb, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska på socialförvaltningen, Mårten Åström.

 

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland