Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (18 januari)

Publicerad 2021-01-18 15:03
Dagens rapport visar att 23 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats sedan i fredags. Det innebär att totalt 2 528 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. Nu fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 5 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, ingen är i behov av intensivvård. Ytterligare 5 patienter vårdas på lasarettet på grund av behov av eftervård efter genomgången coronavirusinfektion. Totalt 38 personer har avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet våren 2020. 

Så fortskrider vaccineringen mot covid-19 på Gotland

Denna vecka fortsätter vi med vaccination i Slite av personal i fas 1 samt dos 2 på 6 olika SÄBO. Det är också start för vaccination av brukare med hemtjänst och hemsjukvård inklusive vuxna personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård. Vaccinationen sker på vårdcentralerna från och med idag.

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland