Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på blodprovtagning (Mostphotos)

Antikroppstest för invånare i Region Gotland

Publicerad 2021-01-15 09:15
Ändrade rekommendationer för testning av
antikroppar mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer för antikroppstestning och har tagit beslutet att det inte längre är relevant på individnivå om det inte finns ett medicinskt syfte.

Av den anledningen kommer Region Gotland från och med 29 mars 2021 inte längre att erbjuda antikroppstestning för allmänheten eller för vård- och omsorgspersonal.

Läs mer om beslutet

Den 1 februari startade Region Gotland möjlighet till antikroppstestning för alla som fyllt 18 år och som är folkbokförda på Gotland.

Tider bokas via appen Alltid Öppet. Provtagningen utförs på labbet på Visby lasarett på kvällstid, säger Linda Eklund, provtagningssamordnare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Avgift och kvalitet på test

Avgiften för antikroppstestning är 400 kronor. För personal som arbetar patientnära inom vård och omsorg är antikroppstestet kostnadsfritt. 
 
Testet som Region Gotland använder tas som ett blodprov i armvecket. Men alla som har haft covid-19 utvecklar inte antikroppar vilket innebär att ett negativt antikroppstest inte helt utesluter att någon haft covid-19.
 

Observera att antikroppstestet inte kan påvisa antikroppar som utvecklas av vaccination mot covid-19.

Provtagning vid symtom är viktigast

Antikroppstestning ska inte förväxlas med PCR-provtagning som sker för att kontrollera om man har covid-19 eller inte.
Smittskyddsenheten på Gotland betonar att PCR-provtagning vid symtom för att påvisa infektion är den viktigaste åtgärden för att upptäcka och förhindra smittspridning.
 
Provtagning för covid-19-infektion är en rekommendation medan antikroppstestning är ett möjligt erbjudande för den som så önskar.