Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (14 januari)

Publicerad 2021-01-14 14:31
Dagens lägesrapport visar att 13 fall av coronavirusinfektion har registrerats under det senaste dygnet på Gotland, och ytterligare ett dödsfall relaterat till covid-19 har inträffat. Just nu vaccineras medarbetare och brukare inom Hemtjänsten samt boende på SÄBO i vaccinationens Fas 1.
Det innebär att totalt 2 486 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland och totalt 38 personer har avlidit i coronavirusinfektion sedan utbrottet våren 2020.
 
På Visby lasarett vårdas för närvarande 9 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, ingen är i behov av intensivvård. Ytterligare 6 patienter vårdas på lasarettet på grund av behov av eftervård efter genomgången coronavirusinfektion.

Just nu vaccineras medarbetare och brukare inom Hemtjänsten samt boende på SÄBO i Fas 1

- Allmänheten kan ännu inte boka tid för vaccinering. Vi kommer att informera när man kan göra det. Däremot kan personer med hemtjänst och vuxna personer i samma hushåll boka tid för vaccinering. Denna grupp har fått hem information om att kontakta sin vårdcentral, säger Christin Senter, regional vaccinsamordnare i Region Gotland. Samtidigt fortsätter vaccineringen av boende på SÄBO.

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland