Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kostnadsfri sjukresa i samband med vaccination mot covid-19

Publicerad 2021-01-13 15:35
Personer med hemtjänst eller LSS-insatser ska få kostnadsfri sjukresa i samband med att de vaccineras mot covid-19.

I dag, onsdag 13 januari, sätter vaccinationen igång för de personer som har hemtjänst. Vaccinationen sker på öns vårdcentraler.

För att underlätta för dem som har svårt att ta sig till vårdcentralen har tekniska nämnden och regionstyrelsen i dag, via ordförandebeslut, tagit beslut om kostnadsfri sjukresa i samband med vaccineringen för personer med hemtjänst och även de med LSS-insatser.

Personer med LSS-insatser kommer att erbjudas vaccinering i FAS 2.

– Vi vill att så många som möjligt, så snart som möjligt, ska få vaccinet och då måste vi göra vad vi kan för att underlätta för det. Ingen ska heller behöva avstå vaccinering av ekonomiska skäl, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

Sjukresa för vaccination av Covid-19 för personer med hemtjänst eller LSS-insats bokas i beställningscentralen för sjukresor.