Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (13 januari 2021)

Publicerad 2021-01-13 14:39
Under det senaste dygnet har 23 fall av coronavirusinfektion registrerats på Gotland och ytterligare ett dödsfall relaterat till covid-19 har inträffat.

Det innebär att totalt 2 473 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland och totalt 37 personer har avlidit i coronavirusinfektion sedan utbrottet våren 2020.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 9 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, ingen är i behov av intensivvård. Ytterligare 7 patienter vårdas på lasarettet på grund av behov av eftervård efter genomgången coronavirusinfektion.

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland