Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfällig pandemilag från och med 10 januari

Publicerad 2021-01-13 12:41
Från och med den 10 januari gäller den så kallade pandemilagen.

Lagen innebär att exempelvis butiker, gym, badhus och andra sportanläggningar inomhus måste beräkna ett maximalt antal besökare eller kunder som får vistas i lokalen samtidigt och ansvara för att detta efterlevs. Detta för att ytterligare minska smittspridningen av covid-19. I anslutning till lokalen ska det finnas möjlighet att tvätta händerna eller finnas tillgång till handdesinfektion. För privata sammankomster i exempelvis festlokaler eller föreningslokaler gäller en deltagargräns om max åtta personer.

Det är länsstyrelsen som ansvarar för att kontrollera att den nya lagen följs. Du kan läsa mer om länsstyrelsens arbete utifrån den tillfälliga covid-19-lagen här.

Region Gotland fortsätter att arbeta utifrån de restriktioner och rekommendationer och vi anpassar kontinuerligt våra verksamheter efter rådande regler.