Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu kan personer med hemtjänst boka tid för vaccinering mot covid-19

Publicerad 2021-01-13 08:41
Från och med den 13 januari kan personer som har hemtjänst eller som bor med någon som har hemtjänst kontakta sin vårdcentral för att boka tid för vaccination mot covid-19. Vaccineringen utförs på vårdcentralen.

I dagarna får berörda personer som har hemtjänst information från Region Gotland om hur de kan boka tid för vaccinering mot covid-19. Det handlar om cirka 1 300 personer som har hemtjänst eller vuxna personer som bor i samma hushåll som någon som har hemtjänst.

- Alla i den här gruppen kommer att få information hem i ett kuvert. Vi hoppas också att anhöriga och hemtjänstpersonal blir ett bra stöd i det här, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Vaccineringen mot covid-19 startade den 28 december på Gotland. Först ut att få vaccinet har varit äldre personer på särskilda boenden. Nu inleds vaccineringen av personer med hemtjänst.

- Till och med förra veckan har Region Gotland vaccinerat 504 individer på särskilda boenden. Den här veckan kommer vi ge dos 1 till resterande boenden, och det känns bra att vi nu kan erbjuda vaccinering även i hemtjänsten, säger Christine Senter.

Inom de närmsta dagarna kommer också riktad information till personer med hemsjukvård som är näst på tur att erbjudas vaccination.

Läs mer om vaccineringen på Gotland på gotland.se/covidvaccin