Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (12 januari)

Publicerad 2021-01-12 14:16
Ytterligare ett nytt fall av coronavirusinfektion har registrerats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 2 450 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. Nu uppmanas du som besöker sjukvården att använda munskydd.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 10 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, varav 1 är i behov av intensivvård. Totalt 36 personer har avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet våren 2020.

Använd munskydd när du besöker vården

Region Gotland har infört en rekommendation om munskydd vid vårdbesök. Du som besöker vården bör ta med ett eget munskydd.
 
- Rekommendationen om munskydd omfattar vistelse i vårdlokaler och alla typer av vårdbesök, till exempel när du besöker vårdcentral eller lasarettet. Du som är inlagd på sjukhus ska också bära munskydd om du befinner dig i en vårdlokal utanför vårdrummet, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.
 
Rekommendationen om munskydd gäller även medföljande och besökare. Det är fortfarande besöksförbud till vårdavdelningarna på Visby lasarett, men vissa undantag görs från förbudet, till exempel vid vård i livets slutskede.
 

Så använder du munskydd

Länk till film på 1177 Vårdguiden om hur du använder munskydd.