Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Smittsäker träning utomhus är okej – badhus och ishallar fortfarande stängda för allmänheten

Publicerad 2021-01-12 11:58
Pandemilag, regeringens senaste besked och folkhälsomyndighetens nationella råd – det är mycket att förhålla sig till för den som vill träna fysiskt och för de som arrangerar träningar. Vi försöker räta ut de eventuella frågetecken som finns med hjälp av bland andra Region Gotlands smittskyddsläkare Maria Amér.

Folkhälsomyndigheten bedömer att det är okej att bedriva fysisk utomhusträning i små grupper. Sedan dess har regeringen kommit med nya riktlinjer samt klubbat igenom en pandemilag vilket skapat huvudbry för verksamheter runt om i landet. Frågan är: vems regelverk gäller?
– Vi har egentligen inget underlag att på regional nivå ändra beslut för våra verksamheter förrän vi vet vad juridiken säger, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

I ekvationen ska läggas en viss osäkerhet runt smittläget. Dessutom anas en tredje våg av smittspridning i Europa.

I samråd har RF-SISU Gotland, smittskyddet/Maria Amér och Region Gotland därför beslutat att fortsatt följa definitionen ”mindre grupper” som åtta vid uthyrning av utomhusanläggningar. Följs inte riktlinjerna kan anläggningarna komma att stänga.
– Vi har gjort bedömningen att vi kan hålla våra fyra konstgräsplaner öppna, säger Angelica Andersson Fihn, avdelningschef Kultur och Fritid, Region Gotland.

Just nu gäller att träning kan genomföras endast under förutsättning att det sker på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt för såväl personal som besökare. Samt att Region Gotland, eller annan verksamhetsansvarig, bedömt att anläggningen kan hållas öppen.

Föreningarna kan boka utomhusplaner utifrån de nationella rådens riktlinjer och ska se till att det inte är fler än åtta personen på planen samtidigt. Detta gäller alla åldersgrupper.

Bo Ronsten, distriktsidrottschef RF-SISU Gotland uppmuntrar till fortsatt träning men betonar det personliga ansvaret – och att ha siffran åtta som norm.
– Vi får inte ta genvägar. Det är viktigt att vi följer riktlinjerna och här tycker jag de gotländska ledarna och föreningarna gjort sitt allra bästa, säger han.

Enligt föreskrifterna i den nya pandemilagen är den som bedriver verksamheter i badhus, gym- och idrottsanläggningar skyldig att beräkna maxantalet besökare i lokalerna som gäller. Dessutom se till att alla besökare har 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Skärpta restriktioner till den 24 januari

Regeringen rekommenderar att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som "inte är nödvändig" är nedstängd fram till den 24 januari 2021. Det kan till exempel handla om idrottshallar och andra idrottsytor. Folkhälsomyndigheten har efter dialog med Riksidrottsförbundet förtydligat att träning utomhus på ett smittsäkert sätt kan fortsätta, förutsatt att de allmänna råden följs.
 
Region Gotlands ishallar, badhus och idrottshallar är därför fortsatt stängda till den 24 januari. Undantaget är elitidrottslagens verksamhet.