Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (11 januari 2021)

Publicerad 2021-01-11 15:05
Dagens lägesrapport visar att 66 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats från den 8 januari till och med den 10 januari. Det innebär att totalt 2 449 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 10 patienter med covid-19 i smittsam fas, varav 2 på IVA. Totalt har 36 personer avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet våren 2020.

Det finns smitta på ett av Gotlands särskilda boenden just nu

- Vi gör allt vi kan för att det ska bli smittfritt där också så att vi kan vaccinera även där, säger socialdirektör Marica Gardell.
 

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland