Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samannons 9 januari

Publicerad 2021-01-09 08:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna på lördagar.

Lördagen den 9 januari 2021 publiceras en ordinarie samannons i GA och GT, med information om mätingenjörernas arbete i Visby.