Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Solbergaskolan och Södervärnskolan inför distansundervisning växelvis för åk 8 och 9 från tisdag 12 januari

Publicerad 2021-01-08 16:30
Utifrån regeringens beslut om att möjliggöra för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet har utbildningsdirektören idag fattat beslut om att införa distansundervisning växelvis för årkurs 8 och 9 på Solbergaskolan och på Södervärnskolan. Årskurs 9 börjar vecka 2 och därefter för årskurs 8 vecka 3. De elever som behöver ett mer nära stöd från sina lärare kommer att kunna få sin undervisning på plats på skolan.

Gotlands grundskolor har olika förutsättningar för att undvika trängsel vilket gör att det kommer att bli olika gällande distansundervisning för högstadieeleverna. Grunden till beslutet att det är Solbergaskolan och Södervärnskolan som börjar med distansundervisning är önskemål från skolornas skolledningar. Skolorna har också provat på undervisningsmetoden och ser att distansundervisning för några årskurser i taget på högstadierna bidrar till att minska trängseln i skolmiljöerna och främst runt skolmåltiderna. På Södervärnskolan håller man också på med åtgärder för ventilationen som gör att skolan för tillfället har mindre tillgång till klassrum.

För att kunna förbereda för distansundervisningen kommer båda skolorna att på måndag ha en halv studiedag för alla högstadieelever. Lärarna kommer att under eftermiddagen få möjlighet att planera. Information om de praktiska delarna i distansundervisningen kommer via Schoolsoft att under måndagen skickas ut till de klasser som omfattas.

Alla elever erbjuds att äta lunch på respektive skola enligt ordinarie schema för skollunch. För de elever som inte bor nära berörda skolor kommer besked ges under måndag hur de kan få tillgång till skollunch.

Skolskjutsarna kommer att gå enligt ordinarie tider.

Grundsärskolan omfattas inte av beslutet om distansundervisning.

- Det har under fredagen varit ett intensivt arbete med att planera och få de flesta detaljer på plats. Vi har fortfarande en del frågor kvar att lösa tillsammans med måltidsförsörjningen men min förhoppning är att de kan lösas under måndagen. Både Solbergaskolan och Södervärnskolan har provat distansundervisning vilket är en bra grund för att få undervisningsmetoden att fungera. För övriga högstadieskolor kommer de under början av nästa vecka se vidare på i vilken mån de kan göra förändringar i skolmiljöerna för att undvika trängsel innan jag fattar något beslut om ytterligare distansundervisning, säger Torsten Flemming, utbildningsdirektör. 

Information har skickats via Schoolsoft till respektive skolas vårdnadshavare.

Läs mer på regeringens webbplats om möjlighet att bedriva undervisning på distans