Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regeringens beslut om möjlighet till distansundervisning i årskurs 7-9

Publicerad 2021-01-07 16:10
Regeringen kommer under fredagen den 8 januari fatta beslut om en förordningsändring som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Möjligheten till distansundervisning kommer att gälla från och med 11 januari.

Sverige har en medveten strategi att så långt som möjligt hålla skolorna öppna. Då förutsättningar skiljer sig åt i landet är det kommunerna som kommer att ha mandat att fatta beslut om att införa distansundervisning. Innan beslut tas måste man först konstatera att alla andra möjligheter är uttömda för att minska trängseln i skolmiljöerna. Beslutet måste tas med hänsyn till elevernas möjlighet att delta i undervisning.  

Beslutet omfattar inte grundsärskolan eller specialsärskolan.

- Jag har förståelse för att man fattar beslut om att öppna upp möjligheten för distansundervisning i årskurs 7-9. Jag har just nu inte fattat något beslut om hur vi kan göra på Gotland. Vi behöver några dagar på oss för att se på möjligheterna för distansundervisning för hela eller delar årskurs 7-9. Jag kommer fortlöpande att ha diskussioner tillsammans med avdelningschef för grundskolan och med smittskyddsenheten för att följa smittläget på Gotland och därefter se på hur vi, i samråd med barn- och utbildningsnämnden, kan fatta beslut om eventuellt distansundervisning för årskurs 7-9. Vi återkommer med mer information så snart beslut fattats, säger Torsten Flemming, utbildningsdirektör.  

Det finns två skäl som kan ligga som grund för beslut i distansundervisning, trängsel i lokalerna och trängsel i kollektivtrafiken. När det gäller trängsel i lokalerna har skolorna gjort ett antal åtgärder för att minska den. De flesta eleverna i grundskolan åker särskild upphandlad skolskjuts och därmed minskas trängseln i kollektivtrafiken.

Skyldighet att erbjuda skolmåltider kvarstår även om man har distansundervisning. Här behöver förvaltningen tillsammans med skolmåltidsenheten se på hur det går att lösa frågan med skolmåltider.

Beslutet om distansundervisning påverkar också skolskjutsarna.

Läs mer på regeringens webbplats om möjlighet att bedriva undervisning på distans