Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (5 januari)

Publicerad 2021-01-05 12:43
Dagens lägesrapport visar att 25 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats sedan gårdagen. Det innebär att totalt 2316 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 14 patienter med covid-19 i smittsam fas. En av dessa vårdas inom intensivvården i smittsam fas. Dessutom vårdas två patienter med sviter efter covid-19 inom intensivvården. Totalt har 35 personer avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet våren 2020.

Det är allvar nu. Tillsammans måste vi, var och en av oss, ta vårt ansvar för att minska smittspridningen.

Håll dig uppdaterad om skärpta restriktioner, vaccination, provtagning och coronaläget här:

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset