Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (4 januari)

Publicerad 2021-01-04 13:56
Dagens lägesrapport visar att 95 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats från den 30 december till den 3 januari. Det innebär att totalt 2291 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.

På Visby lasarett vårdas för närvarande elva patienter med covid-19 i smittsam fas. Ytterligare två patienter med sviter efter covid-19 vårdas inom intensivvården. Belastningen på sjukvården är fortsatt hög. Totalt har 35 personer avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet våren 2020 – de senaste dagarna sex personer.

- Våra tankar går naturligtvis till de anhöriga som har förlorat nära och kära, säger Maria Amér som smittskyddsläkare vid Region Gotland.

Trycket på provtagningen har minskat och ger nu ökad tillgång till lediga tider.

- Det är viktigt att de som har symptom som kan vara covid-19 ser till att testa sig. Det finns en antydan till färre positiva fall per vecka, men eftersom det har varit korta arbetsveckor med många helgdagar så går det inte att dra några säkra slutsatser, säger Maria Amér.

Det är allvar nu. Tillsammans måste vi, var och en av oss, ta vårt ansvar för att minska smittspridningen.

Håll dig uppdaterad om skärpta restriktioner, vaccination, provtagning och coronaläget här: