Kontakt

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Övriga kulturaktörer och resurser

Ett rikt föreningsliv, många privata aktörer och eldsjälar i olika konstarter. Gotlands kulturliv är rikt och unikt. 

Nedan finns länkar till några av de aktörer inom respektive konstområde som Region Gotland stödjer med bidrag.

Sedan 1700-talet har konstnärer sökt sig till Gotland för det ovanliga ljuset och den vackra naturen. Här finns många verksamma konstnärer, flera gallerier och ett Konstmuseum. Såväl Körsbärsgården i Sundre som Grafikgruppen och GKF galleri får stöd från Region Gotland. Kontakta Konstkonsulenten för mer information!

Estetiska program finns på såväl Wisbygymnasiet som den fristående Guteskolan. Baltic Art Center, BAC, är ett internationellt konstnärsresidens.

På Gotland finns flera framstående fotografer och en växande skara illustratörer. Några av dem är inhysta i Kulturum, ett kluster för kulturföretagare i Visby.

I Region Gotlands konstsamling finns ca 5 500 konstverk i olika tekniker och material daterade från sent 1800-tal fram till idag.

Länkar
Konstutvecklare >>>
Region Gotlands konstsamling >>>
Kulturutbildningar >>>
Baltic Art Center, BAC >>>
Körsbärsgården >>>
Grafikgruppen >>>
GKF galleri >>>
Gotlands konstmuseum >>>
Kulturum >>>

På Gotland finns flera former av dans. Allt från sällskapsdans, folklig dans och motion till scenkonst. Det finns också flera fria, professionella utövare som arrangerar aktiviteter och framträdanden. Kontakta Dansutvecklaren om du vill ha kontakt med någon aktör!

Både Kulturskolan och föreningar som Visby Dansskola erbjuder danslektioner för barn och unga. Föreningen DBF har ungdomsgrupper och för vuxna finns föreningar för bland annat linedance. Kulturföreningen Balans i fokus ger kurser inom ljud-, balans- och perceptionskonst och Gycklargruppen Pax blandar nycirkus och performancekonst. 

I Visby finns en fristående skola med dansprofil som du kan hitta via sidan Kulturutbildningar. 

Länkar

Film har visats och spelats in här sen början av 1900-talet. Lokala filmare har tidigt dokumenterat och berättat om livet på Gotland med rörlig bild. Berömdheter som Viktor Sjöström, Ingmar Bergman och Andrej Tarkovskij har spelat in film här. Idag är filmbranschen en ständigt växande sektor som sysselsätter flera företagare, skådespelare och statister. Kontakta Filmkonsulenten för mer information!

Film på Gotland, Kustateljén och Gotlands Filmfond är helägda av Region Gotland. Stöd ges också till Bergmancenter, Folkets Bio Visby och flera av landsbygdsbiograferna.

På de estetiska programmen finns möjlighet att lära sig mer om film - se Kulturutbildningar.

Är du intresserad av att delta i en filminspelning? På Facebook-sidan Filmplats Gotland kan du hålla utkik efter uppdrag!

Länkar
Film på Gotland >>> 
Filmutvecklare >>>
Gotlands Filmfond >>> 
Kulturutbildningar >>>
Bergmancenter >>> 
Folkets Bio Visby >>> 
Filmplats Gotland >>>

Gotland är hemvist för många erkända formgivare. De arbetar i material från ön såsom trä, betong, ull, sten och lera men även i ädelmetaller, glas, tyg och metall.

Region Gotland ger bidrag till bland annat Gotlands Konsthantverkare och Formgivare (GKF).

Bland våra populära gotländska designers kan nämnas Tellkiddo, Vamlingbolaget, Big Pink, Skulpturfabriken, Ringvide och GAD. Kontakta våra Slöjd- och formkonsulenter för mer information!

På de estetiska gymnasieprogrammen finns möjlighet att utbilda sig inom formgivning, se Kulturutbildningar. 

Länkar
Slöjd- och formutvecklare >>>
Kulturutbildningar >>>
GKF >>>

Hansestaden Visby har varit upptagen på Unescos världsarvslista sedan 1995. I Världsarvet Visby förenas historia och nutid i en unik välbevarad stadsmiljö. Gotlands 92 bevarade medeltidskyrkor är ett oskattbart kulturarv som Svenska kyrkan Visby Stift vårdar och tillgängliggör.

Gotlands Museum hamnar år efter år i topp som besöksmål inom museivärlden. På Gotland finns också 80 andra museer, vilka drivs av ideella föreningar. Många av dessa får stöd från Region Gotland.

Flera av våra hembygdsförbund vårdar och tillgängliggör delar av vårt gemensamma kulturarv. Andra stora och viktiga aktörer är Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

Varje år i vecka 32 kommer omkring 40 000 personer till Gotland för att uppleva Medeltidsveckan.

Kontakta gärna vår Kulturarvsutvecklare för mer information!

Länkar
Världsarvet Visby >>>
Kulturarvsutvecklare >>>
Samfälligheten Gotlands kyrkor >>> 
Albatrossmuseet >>>
Bläse kalkbruksmuseum >>>
Bungemuseet >>>
Gotlandståget >>>
Gotlands försvarsmuseum >>>
Gotlands Museum >>> 
Gotlands hembygdsförbund >>> 
Riksantikvarieämbetet >>> 
Länsstyrelsen >>> 

Medeltidsveckan >>>

Det litterära fältet har många aktörer på Gotland; professionella utövare, semiprofessionella, amatörer, förmedlare och mottagare. Bibliotek, studieförbund, litterära sällskap, bokhandlare och antikvariat förmedlar litteratur och främjar läsandet. Förlag, föreningar och hembygdsförbund ger ut litteratur.

Region Gotland arbetar med utveckling och projekt på litteraturområdet. Du hittar mer om det under rubriken Biblioteksutveckling.

Du som skriver litteratur som i huvudsak handlar om Gotland eller vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland kan söka tryckningsstöd. 

Östersjöns författar- och översättarcentrum är ett internationellt centrum för professionella författare och översättare.

Hösten 2020 gjordes en litteraturkartläggning på Gotland som omfattade författare, illustratörer, redaktörer och utgivare. Du hittar en länk till denna nederst.

Länkar
Biblioteksutveckling >>>
Tryckningsstöd >>>
Litteraturkartläggning >>>
Författar- och översättarcentrum >>>

Musikutbudet på Gotland är rikt. Unga kan via Kulturskolan utvecklas inom sång, olika instrument och ensemblemusik. Solbergaskolan i Visby har musikprofil och estetiska program finns såväl på Wisbygymnasiet som Guteskolan.

Gotlandsmusiken, vår regionala musikinstitution, ger årligen olika konsertserier och program både för betalande publik och skolor. 

Tonsättarskolan, Visby Internationella Tonsättarcentrum, Kulturföreningen Roxy, KUNO, Visbyfestivalen och Musikaliska sällskapet är några av de musikaktörer som får ekonomiskt stöd från Region Gotland.
 
Kontakta gärna Musikutvecklaren för mer information!
 

Länkar
Musikutvecklare >>>
Kulturskolan >>>
Wisbygymnasiet >>>
Gutegymnasiet >>>
Gotlandsmusiken >>>
Gotlands Tonsättarskola >>>
Kulturföreningen Roxy >>>
KUNO >>>
Visbyfestivalen >>>
Visby internationella tonsättarcentrum >>>
Musikaliska sällskapet >>>
 

Uppsala Universitet Campus Gotland har en populär utbildning i speldesign. På Gotland finns också en handfull företag inom spelbranschen. På Kulturhuset Fenix är spelevenemangen välbesökta och spelföreningen Östans skuggor engagerar ungdomar och vuxna i brädspel.

Länkar
Uppsala Universitet Campus Gotland >>> (öppnas i nytt fönster) 
Kulturhuset Fenix >>> (öppnas i nytt fönster) 
Östans skuggor >>> (öppnas i nytt fönster) 

Kulturskolan på Gotland utgör en plattform för ungas skapande. På Gotland finns också teaterföreningar för ungdomar som Unga Roma. Dans och nycirkus hittar du under rubriken Dans. 

Länsteatern på Gotland, Romateatern, Sudrets teaterförening, Nordret scen och film, Scenkonstgruppen Hyss, Kulturföreningen Roxy och KUNO är några av de scenkonstaktörer som får ekonomiskt stöd från Region Gotland. 

Kontakta gärna Teaterutvecklaren för mer information!

Länkar
Teaterutvecklare >>>
Länsteatern på Gotland >>> 
Romateatern >>> 
Unga Roma >>>
Sudrets teaterförening >>>
Nordret scen och film >>>
Scenkonstgruppen Hyss >>>
Kulturföreningen Roxy >>>
Kulturföreningen Norra Gotland, KUNO >>>