Kontakt

Paola Ciliberto
Enhetschef kultur
Tel: 0498-26 42 00, 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, skapande skola samt offentlig konst
Tel: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

Övriga, se Kontakt Kulturenheten >>>

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Organisation

Region Gotlands kulturarbete drivs Kulturenheten, Biblioteken och Film på Gotland samt kulturkonsulenterna.

Kulturenheten är ansvarig för övergripande kulturfrågor såsom skapande skola, inköp av offentlig konst och bidrag till kulturlivet. 
Kontakta Kulturenheten >>>

Biblioteken på Gotland och Film på Gotland drivs av Region Gotland. 
Länk till Biblioteken >>>
Länk till Film på Gotland >>>

Region Gotland finansierar också sju kulturkonsulenter. Dessa är utplacerade i olika organisationer.
Mer om Kulturkonsulenter >>>

Utöver detta stödjer Region Gotland många verksamheter ekonomiskt, både Länsinstitutionerna och andra aktörer. 
Mer om Länsinstitutionerna >>>
Mer om Övriga aktörer >>>

Mer om ekonomi och resursfördelning hittar du i Kulturplanen.
Mer om Ekonomi och budget >>>