Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (30 december)

Publicerad 2020-12-30 13:41
Två personer som sedan tidigare konstaterats smittad av sjukdomen covid-19 har avlidit under de senaste dagarna. Därmed har totalt 29 personer avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet i våras. Läget är fortfarande mycket ansträngt i sjukvården.

- Vi tänker på nära och kära när vi i dag måste ge besked om att ytterligare två personer har avlidit, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.

Årets sista lägesrapport visar också att 7 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats det senaste dygnet. Det innebär att totalt 2 203 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. 

På Visby lasarett vårdas för närvarande 19 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, varav 1 är i behov av intensivvård. 

Nästa lägesrapport kommer på måndag den 4 januari 2021. 

Fortfarande mycket ansträngt läge i sjukvården

Läget i sjukvården är fortfarande mycket ansträngt. Visby lasarett gick i måndags, den 28 december, upp i beredskapsnivå, från stabsläge till förstärkningsläge.

- Det innebär att SSL-L (Särskild Sjukvårdsledning Lokalt) tillsammans med hela sjukvårdsledningen står i tät kontakt med alla verksamheter för att stämma av läget och vidta nödvändiga åtgärder för att stärka upp vissa funktioner i vården. I nuläget handlar det mycket om att säkra bemanning och resurser för att omhänderta alla patienter i behov av vård, säger Linda Eklund, stabschef.