Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Att arrangera

Vill du skapa ett kulturarrangemang? Vi kan ge tips och råd.

Vi kan hjälpa dig med stöd (bidrag och tips), kontakter, lokaler, utrustning, idéer om marknadsföring med mera. 

Arrangera coronasäkert! Här finns tre länkar till viktig information:
Folkhälsomyndigheten
Polisen 

Region Gotlands coronainformation 

Kontaktperson för arrangemang är Madeleine Nilsson , 073-765 82 62.

 

Vill du ansöka om stöd för ett arrangemang? Läs om våra olika stöd här:
Mer om Alla kulturstöd >>>

Ansöker gör du digitalt via vår självservice/e-tjänst (se övre meny). Blanketten heter ”Arrangemangsstöd”.
Länk till Självservice >>>

Vill du ha tips och råd?
Kontakta Kulturenheten >>>

Du kan också kontakta någon av arrangörsföreningarna på Gotland, för att samarrangera. Gotlands många bygdegårdsföreningar är också bra samverkanspartners.
Mer om Övriga aktörer och resurser >>>

Region Gotland har många lokaler som lämpar sig för arrangemang av olika slag. Här hittar du tips på lokaler och beskrivning hur du bokar dem.
Lokaler >>>

Det finns också möjlighet att boka material såsom bänkar, stolar, scenvagn med mera. Det kallas "mobila anläggningen" och du bokar i vår självservice.
Mer om Mobila anläggningen >>>

Marknadsför ditt arrangemang via Kulturens Ö och Gotland.net! Ditt evenemang syns då på två webbsidor och har möjlighet att visas i lokaltidningarnas kulturkalender en gång i veckan. Lägg upp ditt evenemang i god tid!
Länk till Kulturens ö >>> 

Du kan också skriva text för publicering på Kulturens Ö. Skicka in en fyllig text och en bra bild till Karin Leoson  så blir den snart publicerad på Kulturens Ö.