Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (29 december)

Publicerad 2020-12-29 14:19
Dagens lägesrapport visar att 19 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats under det senaste dygnet. Det innebär att totalt 2 196 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland.

På Visby lasarett vårdas för närvarande 15 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, varav 1 är i behov av intensivvård. Totalt 27 personer har avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet i våras.

Det är allvar nu. Vi måste tillsammans ta vårt ansvar.

Håll dig uppdaterad om skärpta restriktioner, vaccination, provtagning och coronaläget här: