Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Elsa Söderdahl som var först ut att få vaccinet mot covid-19, hon bor på Terra Nova äldreboende i Visby (Fotograf: Alica Larsson, Attendo)

Elsa först ut att få vaccinet på Gotland

Publicerad 2020-12-28 15:36
Under förmiddagen idag, måndagen den 28 december, inleddes vaccineringen mot covid-19 på Gotland. Vaccinationerna började på Terra Nova äldreboende i Visby och Elsa Söderdahl blev först ut på Gotland att få vaccinet.
I helgen anlände de första vaccindoserna planenligt till Gotland, och under förmiddagen påbörjade ett vaccinationsteam med fyra sjuksköterskor och en läkare vaccineringen av boende på Terra Nova äldreboende. De första doserna kommer att ges på SÄBO i Visby med omnejd. Det handlar om doser till 200 individer och då en första omgång till dessa. 
 
- Vaccinet vi börjar ge idag är Pfizer/BioNTechs vaccin. Man behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det ska gå minst tre veckor mellan de två doserna. Det tar ungefär en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett skydd, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland. 
 
Fler äldreboenden på tur – enligt FHM:s prioriteringsordning
–  Vi har börjat i Visby för att i början ha korta transporter. Det är ungefär 600 personer som bor på särskilda boenden på Gotland, varav 200 alltså kommer att vaccineras den här veckan. Vi hoppas på att få ytterligare leverans redan senare denna vecka så att vi kan fortsätta att vaccinera på särskilda boenden första veckan i januari. Vi följer strikt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, dvs de som först erbjuds vaccination är äldre personer på SÄBO, personer som har hemtjänst/hemsjukvård och personal i dessa verksamheter, men även anhöriga som bor tillsammans med person som har hemsjukvård eller hemtjänst. Äldre personer på särskilda boenden tillhör alltså den högst prioriterade gruppen och det är där vi har börjat idag, säger Christine Senter, vaccinsamordnare i Region Gotland. 
 
Vaccineringen görs i samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen och privata utförare i äldreomsorgen. Sjuksköterskor från hälso- och sjukvården kommer att leverera vaccinet och vaccinera de boende. Detta med stöd av sjuksköterskor på de olika boendena.
 
Den långsiktiga planen är att alla personer som är över 70 år har erbjudits vaccin före den 30 april 2021. Personer mellan 18 och 70 år ska ha erbjudits vaccin före den 30 juni 2021.

Ansträngt läge i sjukvården och i äldreomsorgen

- Vi har verkligen sett fram emot att påbörja vaccineringen mot covid-19 och det är bra att vi nu har kommit igång med vaccinationen. Samtidigt är läget fortfarande mycket allvarligt i sjukvården. Vi har idag fattat beslut om att gå upp i förstärkningsläge på Visby lasarett. Det beror på att det har varit en ansträngd julhelg i sjukvården och läget ser fortsatt besvärligt ut varför det är angeläget att höja beredskapsnivån. Vi har en personalgrupp som sliter hårt för att verkligen lösa den situation som vi står i, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör.
 
- Vaccineringen inger hopp och det känns bra att vi är igång med den. Samtidigt är läget ansträngt även inom socialförvaltningen med bland annat en hög sjukfrånvaro på våra äldreboenden, säger Marica Gardell, socialdirektör.