Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (28 december)

Publicerad 2020-12-28 13:37
Två personer som sedan tidigare konstaterats smittad av sjukdomen covid-19 har avlidit under julhelgen. Därmed har totalt 27 personer avlidit i coronavirusinfektion på Gotland sedan utbrottet i våras. På förmiddagen idag togs beslut om att höja sjukvårdens beredskapsnivå från stabsläge till förstärkningsläge.
- Vi beklagar dödsfallen och våra tankar går till de anhöriga, säger Maria Amér, smittskyddsläkare i Region Gotland.
 
Dagens lägesrapport visar också att 85 nya fall av coronavirusinfektion har registrerats sedan den 23 december till och med igår, den 27 december. Det innebär att totalt 2 177 personer har konstaterats vara smittade hittills på Gotland. 
 
På Visby lasarett vårdades under gårdagsdygnet 17 patienter med konstaterad coronavirusinfektion, varav en var i behov av intensivvård.

Höjd beredskapsnivå i sjukvården

Med anledning av ett högt söktryck från vårdsökande samt stor sjukfrånvaro bland medarbetare i sjukvården har Särskild sjukvårdsledning lokalt, SSL-L, idag beslutat att höja sjukvårdens beredskapsnivå från stabsläge till förstärkningsläge. 
 
Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar nödvändiga åtgärder för punktförstärkning av viktiga funktioner inom sjukvården för att kunna ge alla vårdsökande en säker och god vård.
 
- Det har varit en ansträngd julhelg i sjukvården och läget ser fortsatt besvärligt ut varför det är angeläget att höja beredskapsnivån. Sjukvårdsledningen stämmer löpande av läget och arbetar för att säkra resurser för att omhänderta patienter som är svårt sjuka i Covid-19 samtidigt som övriga vårdsökande ska erhålla en trygg och säker vård, säger Linda Eklund, stabschef.